22-01-2016

W dniu 12 stycznia 2016 roku Studenckie Koło Naukowe Administratywistów zorganizowało „Konkurs z wiedzy z postępowania administracyjnego” dla studentów 3 roku administracji pierwszego stopnia i „Konkurs z wiedzy z postępowania sądowoadministracyjnego”, w którym udział wzięli studenci 1 roku administracji drugiego stopnia.

Oba Konkursy były dwuetapowe. Pierwszy etap miał postać testu jednokrotnego wyboru, a zespoły, które uzyskały największą liczbę prawidłowych odpowiedzi kwalifikowały się do etapu drugiego, który polegał na rozwiązaniu kazusu. Po sprawdzeniu przez komisję konkursową prac uczestników, wyłoniono laureatów:
•w „Konkursie z wiedzy z postępowania administracyjnego” zwyciężyły - Sandra Proń, Klaudia Pietrowska i Marlena Osińska,
•w „Konkursie z wiedzy z postępowania sądowoadministracyjnego” zwycięzcami zostali - Michał Chwastyk, Krzysztof Januszkiewicz i Marcin Borucki.